Twoje wizyty

Pierwsza wizyta. Podczas pierwszej wizyty leczący lekarz dokładnie oceni twoją przeszłosc medyczną i przeprowadzi szczegółowe badanie twoich nóg. Zostanie przeprowadzone badanie dopplerowskie żył aby określić stopień uszkodzenia układu żylnego przez proces chorobowy. Następnie wynik badania będzie szczegółowo omówiony, proponowana metoda leczenia i jej koszt.

Druga wizyta. Będzie przeznaczona na leczenie twojego problemu.

Trzecia wizyta. 2 - 4 tygodni po zabiegu, przeznaczona na kontrolne badanie dopplerowskie układu żylnego.