dr Ryszard Łupiński

Leczenie  jest prowadzone przez doktora nauk medycznych, specjalistę chirurga Ryszarda Łupińskiego. Doświadczenia nabyte w wiodących ośrodkach polskich jak i w klinikach Afryki Południowej, Azji, Nowej Zelandii i Australii (Vein Solutions Clinic - Melbourne) procentują w jego praktyce codziennej a szczególnie w zastosowaniu nowatorskich metod leczenia choroby żylakowej. Owocem tej międzynarodowej zawodowej aktywności są nie tylko publikacje w międzynarodowych journalach medycznych ale również uczestnictwo w licznych światowych kongresach.
Dr Łupiński jest członkiem Australasian College of Phlebology, Australian and New Zealand Society of Phlebology oraz innych międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym również prestiżowego amerykańskiego Society of Industry Leaders. Dr Łupiński jako wolontariusz brał również udział w misji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w rejonach dotkniętych niedawnym i najtragiczniejszym z dotychczasowych trzęsieniem ziemi i tsunami na indonezyjskiej wyspie Sumatra.

Punkt pomocy. Sumatra-Acech.

Wybrane publikacje:

1. Lupinski RW.
Aortic Fat Pad and Atrial Fibrillation. Cardiac Lymphatics Revisited.
ANZ Journal of Surgery 2009 Jan-Feb. 79; 70–74,

2. Lim YP, Lupinski RW, Chua YL.
Blunt Cardiac Injury.
Chapter in Acute Surgical Management, 2004:191-199

3. Lupinski RW.
Lymphatic aneurysm of the heart.
Lymphology 2004;37:141-150.

4. Lupinski RW, Shankar S, Agasthian T, Lim CH. Mancer K.
Primary Cardiac Paraganglioma.
The Annals of Thoracic Surgery 2004;78::43-44.

5. Lupinski RW, Agasthian T, Lim CH, Chua YL.
Extralobar Pulmonary Sequestration Simulates Posterior Neurogenic Tumor.
The Annals of Thoracic Surgery 2004;77:2203-2204

6. Lupinski RW, Shankar S, Wong KY, Chan YH, Vosloo S, Moll JJ.
Cor triatriatum - report of 18 cases and review of the literature.
Asian Cardiovascular and Thoracic Annals 2001; 9:106-10.

7. Lupinski RW.
Lymphatic Aneurysm of the Heart in South African Bantu.
Indian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2004;20:43.

8. Lupinski RW, Vosloo S.
Association of annular subvalvular left ventricular aneurysm in children with
tuberculosis - a possible etiological relationship.
Cardiovascular Journal of Southern Africa. 1996; August ( 4):212-217.